CONTACT

LOCAL HEROES FESTIVAL

LET'S GET TOGETHER

Voor meer informatie en of vragen kunt u contact opnemen met de Local Heroes Crew.

 
 
 
 
 

HUISREGELS

 • Voor uw en onze veiligheid kunt u een fouillering-/visitatiecontrole krijgen bij de ingang, bij weigering hiervan kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.
 • Het is niet toegestaan, etenswaren, alcohol, frisdrank, blik en glaswerk mee te nemen op het festivalterrein.
 • Bij constatering van overmatig alcoholgebruik wordt toegang tot het

festivalterrein geweigerd.

 • Bij constatering van alcoholgebruik onder de 18 jaar word je verwijderd

van het festivalterrein.

 • Er kan een alcohol blaastest worden afgenomen.
 • Het is verboden te roken in tenten en/of gebouwen.
 • Op dit festival geldt een “zero tolerance” beleid, hierdoor zijn alle vormen van drugs verboden. Deze worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
 • Wapens zijn verboden, alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapen

zullen in beslag worden genomen en overgedragen aan de politie.

 • Bij constatering van een strafbaar feit zal de beveiliging/ organisatie de politie in kennis stellen.
 • Het is verboden om dieren mee te nemen op het festivalterrein.
 • Drukhouders, zoals deodorant zijn verboden.
 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan.
 • Bij agressief gedrag wordt u de toegang tot het festival ontzegd.
 • De organisatie/beveiliging behoudt zich het recht om een bezoeker de toegang tot het festival te ontzeggen.
 • Voor uw en onze veiligheid kunnen wij gebruik maken van camera’s op het festivalterrein.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom

het festivalterrein, tenzij hiervoor toestemming is van de organisatie;

 • De organisatie van het festival is niet verantwoordelijk voor enige schade/

diefstal van bezittingen van bezoekers.

 • Het is niet toegestaan om beeld- en opnameapparatuur mee te nemen op

het festivalterrein.

 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken, de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gehoorbeschadiging die

eventueel kan ontstaan.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid aan te passen, indien gewenst.
 • Het bezoeken van het festivalterrein is volledig op eigen risico.

 

Copyright © 2017 Local Heroes Festival, alle rechten voorbehouden. all right reserved. Email: info@localheroesfestival.com